Život je pohyb a pohyb je život

Můj přístup

Cílem mého přístupu je zvýšit kinestetické vnímání těla. Dnešní doba je zaměřená na vizuální vjemy. Lidé většinou kopírují to, co vidí například na internetu. Jak říká Paul Chek:  „Monkey see, monkey do.” Málokdo dokáže při cviku vnímat, co přesně se děje uvnitř těla. Proto se snažím svou prací doslova obrátit vnímání klientů dovnitř jejich těl. Zlepší se tak vědomí dechu, nastavení opor těla a adaptace na jakýkoliv pohyb a zátěž. Cílem je tzv. dynamická stabilita, ve které se skutečně uvolní přetěžované svaly a ty, které nejsou zvyklé se zapojovat, se následně zapojí. Vznikne tak svalová souhra v opoře, kterou pak klient převede do cviku, a tím dojde k efektivnímu zapojení všech svalů. Efekt cvičení se pak dostavuje rychleji, jelikož klient je schopen vědomě zapojovat i ty malé, hluboké svaly. Tělo je v  rovnováze a napřímení, a svaly se pak přirozeně tvarují.

 

Můj přístup

 

Co můžete očekávat?

 • Fitness koučink pod odborným vedením jeden na jednoho po dobu 60 minut v privátním studiu na Praze 7. Více informací na www.primalcode.cz.
 • Během vstupní konzultace, posturální diagnostiky, testu základních pohybových vzorů, Vám pomohu stanovit reálné cíle, vycházející z Vašich přání a potřeb, zdravotního stavu a časových možností. 
 • Individuální přístup - na základě Vašeho hodnocení ze vstupní konzultace pro Vás zvolím vhodnou metodiku tréninku a následně fyzickou aktivitu.
 • Pohyby vycházející ze zásad funkčního fitness a zdravotního cvičení vycházejícího z vývojové kineziologie a fyzioterapie.
 • Kontrolu nad kvalitou a správností provedených cviků. Má práce je vždy zaměřena na výsledek, proto Vás budu motivovat, abyste Vašich cílů dosáhli snadnou a zdravou cestou, bez rizika zranění. 
 • Budeme vycházet z optimálního nastavení kloubů a páteře, aby nedošlo k přetížení. Naučíte se, co je to napřímení a rotace páteře, krokový cyklus a kde v těle jsou Vaše opory.
 • Poté začnete od základních a jednoduchých pohybových vzorců (jako je - dřep, výpad, mrtvý tah, tlak, tah, rotace) s vlastní vahou těla. Následně budete rozvíjet pohybové dovednosti a fyzickou výkonnost za pomoci složitějších cviků, větší zátěže a změn rychlosti prováděných pohybů. Seznámíte se s jednoručními činkami, volnými kladkami, a moderními funkčními pomůckami (jako je TRX, flowin, kettlebell, bosu, terraband, medicinball, fitball).
 • Při dlouhodobé spolupráci budu neustále sledovat Váš vývoj a na základě měřitelného progresu budu pravidelně vyhodnocovat Vaše výsledky. Na jejich základě pak přizpůsobím trénink Vašim novým cílům a možnostem. 

 

Co Vám přinese Fitness koučink do života?

 • zdravé držení těla
 • zvýšení fyzické kondice
 • redukci váhy a zformování postavy
 • koordinaci - zlepšení vnímání těla v prostoru
 • rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti
 • rozvoj flexibility a mobility
 • kompenzaci svalových dysbalancí a odstranění nevhodných pohybových stereotypů
 • cvičení napodobující každodenní pohyby, díky kterým odstraníte negativní dopad jednostranného zatížení a předejdete tak zranění
 • efektivní dýchání - prohloubení dechu a zvýšení kapacity plic
 • odstranění bolesti kloubů a zad
 • zlepšení aerobních a anaerobních schopností
 • fyzickou a psychickou odolnost