Kdo jsem?

Jmenuji se Veronika Tichá, jsem první certifikovaná Holistická koučka životního stylu 3. úrovně v České republice. Pracuji jako osobní trenérka a výživová poradkyně v Praze.

Jako osobní trenérka pracuji již téměř 20 let. Ve své práci se opírám o poznatky a bohaté zkušenosti z praxe, fyzioterapie a zdravé výživy. Abych propojila všechny tyto oblasti a mohla vám nabídnout komplexní přístup, stala jsem se holistickou koučkou životního stylu. To, kde jsem dnes, je výsledkem mé každodenní vědomé práci na sobě, učení se a objevování.

Dsc02935 1

Moje filozofie

“Věřím v malé změny, malé kroky, které nakonec vedou k dlouhodobému úspěchu.”
Proto chci inspirovat, ukázat, probudit, vybízet, naučit a pomoci.

inspirovat

k vnitřní touze pozvednout kvalitu života.

ukázat

a naučit metody, jak můžete zlepšit své zdraví, svůj život a následně život i svých blízkých.

probudit

své zapomenuté Já.

vybízet

k vyšším výkonům, cílům a podnítit tak, abyste neustále pracovali na rozvoji svého fyzického, emočního, mentálního a duševního zdraví.

naučit

nést zodpovědnost za svůj život, zdraví, tělo, emoce a myšlenky.

pomoci

uvědomit si, že vaše dítě vnímá nebo bude jednou vnímat jeho svět skrze vás. Proto péče o sebe a zodpovědnost za váš život je jediná a zásadní investice, která se bude předávat z generace na generaci, a která udrží váš život v chodu světa dlouho poté, co tu už nebudete. Není to investice, která stojí za to?

Dsc03024 2

Moje cesta

Za vším bylo Proč a Jak, aneb jak to všecho začalo.

Již více než dvě dekády svého života se zabývám otázkami týkajícími se významu věcí, které v životě děláme. Proč jsou někteří lidé stále nemocní a jiní ne? Proč jsou někteří lidé šťastní a jiní ne? Proč jsou někteří lidé úspěšní a jiní ne? Proč se někteří lidé bojí a jiní ne? Jaké jsou příčiny těchto stavů a jak je možné je změnit? Jaký dopad má, co si myslíme, co cítíme nebo co jíme na naše tělo a na naše zdraví?

Hledání odpovědí na tyto otázky je pro mě vášeň. Je to celoživotní cesta o každodenní vědomé práci na sobě, učení se a objevování skrytých pravd a odpovědí.

Při tréninku jsem se často u klientů setkávala s různými posturálními problémy a bolestmi pohybového aparátu. Proto jsem se začala zajímat o fyzioterapii a navázala dlouholetou spolupráci s fyzioterapeutem, pedagogem a jógínem PhDr. Jiřím Čumpelíkem Ph.D.. Jeho učení a vnímání pohybu se stalo základním pilířem mé práce. Na jeho učení jsem plynule navázala studiem cvičebního systému Functional Patterns, vytvořeným Naudim Aguilarem, který se zaměřuje na správnou biomechaniku pohybu, korektivní a funkční cvičení.

Zobrazit celý příběh

Moje práce stojí na třech pilířích. Pohyb, výživa a životní styl.

Pohybu se profesně věnuji už téměř 20 let, kdy jsem se z dvouletého pobytu v Austrálii vrátila jako certifikovaná trenérka. Po návratu jsem se pak této profesi začala ihned věnovat a dál jsem pokračovala v rozvoji svých dovedností na různých kurzech, seminářích a workshopech.

Při tréninkách jsem se často u klientů setkávala s různými posturálními problémy a bolestmi pohybového aparátu. Proto jsem se začala zajímat o fyzioterapii. V tomto období jsem se seznámila s fyzioterapeutem, pedagogem a jógínem PhDr. Jiřím Čumpelíkem Ph.D.,od kterého se učím několik let. Jeho učení a vnímání pohybu se stalo základním pilířem mé práce a je pro mě neustálou inspirací jak přenášet kineziologické principy a fyzioterapii do oblasti fitness, korektivního a funkčního cvičení.

O výživu a její vliv na zdraví jsem se intuitivně začala zajímat už v dospívání, z důvodu mého častého onemocnění. Vybudovat si důvěru ve své tělo a zdraví, pro mě bylo velkou výzvou a zároveň motivací, jelikož jsem zažila, jak dokáže být onemocnění omezující a mentálně náročné. Byl to počátek mého hledání souvislostí mezi tím, jak strava, emoce, myšlenky, vztahy, psychický a fyzický stres ovlivňují naše zdraví, fyzické tělo a celkovou kvalitu života. Setkávala jsem se s tím nejen skrze svůj život, ale také skrze životy mých přátel a klientů, kteří mě stejně jako moje vlastní zkušenosti inspirovali a motivovali k objevování hlubších souvislostí.

Všimla jsem si, že téměř každý, kdo ke mně přišel kvůli hubnutí, fyzické kondici nebo celkovému zlepšení stravovacích návyků, měl různé dlouhodobé obtěžující symptomy a chronické zdravotní obtíže. Cítila jsem, že potřebuju jít ještě dál, hlouběji, abych tu skládačku poskládala.

V tomto období jsem se seznámila s naturopatkou Kateřinou Boesenberg BHSc., která se stala i mou stálou klientkou. Kateřina mi představila svou školu klinické naturopatie, kde jsem se rok věnovala nutriční medicíně. Naučila jsem se, jak se dá stravou zbavit různých symptomů a zlepšit celkový zdravotní stav.

Další kousek do skládačky, který jsem dlouho v kontextu chronických onemocnění hledala jsem objevila na Heal Summitu, kde jsem narazila na Anthony Williama. Jeho práce je nadčasová, inspirativní a přirozená. Již několik let se stala podpůrnou součástí mého každodenního života a zahrnuji ji i do své práce.

Touha po hlubší komplexnosti při práci s klienty mě zavedla v roce 2012 zpět do Austrálie na C.H.E.K institute, kde jsem zahájila studium Holistického koučinku životního stylu pod vedením Paula Cheka. Přístup Paula Cheka dal mé práci celistvost a komplexní přístup (pohyb, strava, mysl a duchovní rozvoj). Díky němu jsem pochopila, jak zdraví, výživa, pohyb, psychika, profesní a osobní rozvoj fungují dohromady. Osvojila jsem si koučovací dovednosti a naučila se holistické postupy podporující zdraví, fyzickou kondici a psychickou stabilitu. Získala jsem pokročilé informace o cvičebních metodách, výživě a o mnoha různých dietních směrech. Zúčastnila jsem se také wellness konferencí, seminářů, workshopů s dalšími holistickými profesionály z celého světa.

Součástí mé práce jako trenérky a koučky životního stylu, je také péče o mou duševní hygienu. Seberozvoj pomocí koučinku, psychoterapie, vedené práce s dechem, bodyworku, meditace, arterapie, a terapeutické práce s medicínou mě za poslední dvě dekády doprovázeli mým životem.

Jedním z významných míst, kam mě dovedla má intuice bylo Peru, Amazonka. Místo, kde proběhla hluboká a soustředěná práce s podvědomím s tamními šamany. Dalším takovým místem byla Indie, kde jsem se věnovala Ajurvédě. Ajurvéda mi poskytla cenné poznatky o přirozených léčebných metodách, stravování, bylinách a rituálech, které podporují rovnováhu těla a mysli. Ajurvéda mi přinesla hlubší porozumění lidskému tělu, mysli a duši.

Řídím se heslem, že prevence je základ. Proto své klienty učím, jak se o sebe starat v různých etapách života a jak pracovat se stravou a doplňky jako léčebným nástrojem.

Abych vám mohla nabídnout tu nejlepší možnou péči, v březnu 2017 jsem pro vás otevřela, privátní pohybové studio
Primal code na Praze 7. Více na www. primalcode.cz .

Skrýt celý příběh

Vzdělání a kvalifikace

Human Foundation

Holistic Lifestyle Coach
Program 1| Program 2
Program 3

Poradce pro výživu
klinická nutriční medicína

SM SYSTEM
Základní cviky 1A, 1B
Manuální techniky 1C, 1D

flowin Instruktor
Flowin®
Master Training Course

TRX Instruktor
TRX® Suspension Training Course

FLOWIN® Core | FLOWIN® Dynamic
Funkční Anatomie I, II
CORE workshop | BOSU® Core

Pilates Instruktor
Level 1 – Mat I-II
Level 2
Ron Fletcher towelwork
Mat II-III

Fitness Instruktor
Certificate in fitness
Advance senior aid